Хандалт
Өнөөдөр сайтад
Онлайнд: 6
Хуудас сөхсөн: 358
Зочид: 97
Нийт хандалт
Хуудас сөхсөн: 1200570
Нийт зочилсон: 118622
Мэдээ мэдээлэл
  •    The Ministry of Health and Sports, the Principal recipient (PR) of the Global Fund grants, of Mongolia is looking for well qualified candidate for a full time position of Project Assistant/Translator
  •    “Тогтвортой байдлыг хангах 2017-2020 оны төлөвлөгөө”-г боловсруулах ажилтануудыг сонгон шалгаруулалтанд урьж бай
  •   Сүрьеэтэй тэмцэх, сэргийлэх чиглэлээр Засгийн газраас авах арга хэмжээний “Тогтвортой байдлыг хангах 2017-2020 оны төлөвлөгөө”-г боловсруулах багийн сонгон шалгаруулалтанд ...
  •   “Тогтвортой байдлыг хангах 2017-2020 оны төлөвлөгөө”-г боловсруулах багийн туслах ажилтаны сонгон шалгаруулалтанд урьж байна.  
  •    “Тогтвортой байдлыг хангах 2017-2020 оны төлөвлөгөө”-г боловсруулах ажилтануудыг сонгон шалгаруулалтанд урьж байна.   
  • Дүрстэй мэдээ
    pornonur blog